Browsing Tag

زينيت سان بطرسبورغ

ﺯﻳﻨﻴﺖ ﻭﺳﻮﺳﻴﺪﺍﺩ ﻳﺴﺠﻼﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ

ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻓﻮﺯﺍ ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻟﺰﻳﻨﻴﺖ ﺳﺎﻥ ﺑﻄﺮﺳﺒﺮﺝ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﺎﺭﺩﺍﺭ ﺳﻜﻮﺑﻴﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﻧﻲ، ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ، ﻭﻓﻮﺯ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻮﺳﻴﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ، ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﺝ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻲ، ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ…
Read More...