Browsing Tag

8

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺁﻳﻔﻮﻥ 8 ﻭﺁﻳﻔﻮﻥ X

ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻞ ﺑﺈﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺁﻳﻔﻮﻥ 8 ﻭﺁﻳﻔﻮﻥ X ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﻤﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺗﻌﺪ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻷﺑﻞ ﺳﺘﻴﻒ ﺟﻮﺑﺰ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ…
Read More...