Browsing Tag

مسعود اوزيل

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺃﻥَّ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ، ﻗﺪ ﻳُﺒﺮﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺭﺳﻨﺎﻝ، ﻗﺒﻞ ﻏﻠﻖ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻏﺪٍ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ " ﻣﻮﻧﺪﻭ ﺩﻳﺒﻮﺭﺗﻴﻔﻮ " ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺇﻥَّ " ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ…
Read More...